Is het veilig om Advair Diskus zonder recept te kopen?

 

Nee, in Nederland kunnen de pillen zoals Advair Diskus niet zonder recept worden gekocht. Het is belangrijk om te benadrukken dat de receptplicht voor deze pillen in NL er niet voor niets is. Het werkzame bestanddeel van dit medicijn kan onder bepaalde omstandigheden ernstige bijwerkingen veroorzaken, vooral bij patiënten met bepaalde reeds bestaande aandoeningen. Het is daarom essentieel dat een arts een grondige medische geschiedenis afneemt en mogelijke risicofactoren uitsluit voordat hij Advair Diskus voorschrijft.

Advair Diskus zonder recept via online apotheek

Op online platforms kun je een geschikt geneesmiddel zoals Advair Diskus verkrijgen. Vul een medische vragenlijst in die inzicht geeft in je gezondheidstoestand en start een online consult. De behandelende arts controleert je gegevens en schrijft, indien nodig, je recept online uit. Anders zal hij een alternatief aanbevelen.

Je wordt via je patiëntenaccount op de hoogte gebracht van verdere vragen. Zodra het consult is afgerond en de behandelend arts een recept voor je behandeling heeft uitgeschreven, wordt je medicatie - discreet verpakt - afgeleverd op het adres van je keuze.

Zijn er voordelen verbonden aan het online kopen van Advair Diskus?

Het afslankmiddel Advair Diskus online kopen heeft een hele reeks voordelen. Aan de ene kant bespaar je jezelf een rit naar je dokter en vervolgens naar de apotheek. Aan de andere kant kunnen sommige mensen met overgewicht zich ongemakkelijk voelen om dit onderwerp met hun gebruikelijke medische omgeving te bespreken.

Advair Diskus is ook niet zonder recept verkrijgbaar op internet. Je kunt echter wel profiteren van de discrete procedure en snelle verzending die online winkels bieden.

Je hoeft het echter niet te doen zonder een professionele beoordeling van je persoonlijke situatie. Onze artsen zullen je uitgebreid ondervragen en je vervolgens een recept voor Advair Diskus geven als de medicatie geschikt voor je is.

Anders zullen ze alternatieven voorstellen die beter bij je passen.

Online recept zonder persoonlijk bezoek aan de dokter

Start een online consultatie waarbij je een vertrouwelijke medische vragenlijst invult. Zodra de behandeling is goedgekeurd, wordt uw medicatie discreet verpakt en gratis naar het adres van uw keuze verzonden.

Behandeling aanvragen

Brand Advair Diskus, prijs per verpakking

93.30 €

Generiek fluticasone salmeterol, prijs per verpakking

93.30 € (500mcg x 1 inhalators)

Brand Advair Diskus, prijs per inhalator

93.30 €

Generiek fluticasone salmeterol, prijs per inhalator

93.30 €

Indicaties


Advair Diskus wordt gebruikt voor langdurige behandeling van astma en chronische obstructieve longziekte (COPD) bij bepaalde patiënten. Het kan ook worden gebruikt om andere ademhalingsproblemen aandoeningen zoals bepaald door uw arts. Advair Diskus is een langwerkende corticosteroïden en bronchusverwijder combinatie. Het werkt door het verminderen van de ontsteking en de verbreding van de luchtwegen in de longen, waardoor je adem helpt gemakkelijker.

Instructies


Gebruik Advair Diskus zoals voorgeschreven door uw arts.

Heeft een spacer met Advair Diskus niet.
Altijd klaar en gebruik dit apparaat in een level, vlakke positie.
Houd het apparaat in de ene hand en legt de duim van de andere hand op de duimgreep. Duw uw duim van u af zover mogelijk naar binnen totdat het mondstuk verschijnt en vastklikt.
Houd het apparaat op een vlakke, horizontale positie met het mondstuk naar u toe. Schuif de hendel van u zo ver mogelijk naar binnen totdat deze vastklikt.
Sluiten niet of kantelen van het apparaat, spelen met de hendel, of de hendel meer dan 1 keer. Dit kan vrijgeven of afval extra doses.
Houd het apparaat uit de buurt van uw mond en adem volledig uit. Adem niet in de inhalator. Zet het mondstuk aan uw lippen. Snel en diep in te ademen door het apparaat.
Verwijder het apparaat uit uw mond. Houd uw adem ongeveer 10 seconden of zo lang als comfortabel is. Adem vervolgens langzaam uit.
Sluit het apparaat. Plaats uw duim op de duim grip en schuif het terug naar u zo ver mogelijk naar binnen. Het apparaat zal klikt dicht en de hendel keert terug naar zijn oorspronkelijke positie.
Uw dosis geneeskunde is een zeer fijn poeder. De meeste, maar niet alle, kunnen patiënten proeft en voelt de dosis. Heeft nog een dosis NIET als je niet proeft en voelt het geneesmiddel. Als u niet zeker weet of u ontvangt uw dosis, neem dan contact op met uw arts of apotheker.
Uw mond met water na het gebruik van Advair Diskus spoelen. DO de spoeling oplossing niet inslikken. Spit het spoelwater uit.
Als u gebruik maakt van andere geïnhaleerde geneesmiddelen, wacht een paar minuten tussen het gebruik van Advair Diskus en andere inhalatoren, tenzij anders voorgeschreven door uw arts.
Neem uw doses van Advair Diskus ongeveer 12 uur, tenzij uw arts u anders adviseert.
Was nooit het mondstuk of een ander deel van de inhalator. Houd het apparaat droog. Slaan Advair Diskus op een droge plaats.
Gooi Advair Diskus 1 maand nadat u deze uit de folieverpakking te verwijderen, of na de dosis indicator leest "0", wat het eerst komt.
U kunt gemakkelijker ademen na de eerste dosis van Advair Diskus. Het kan echter 1 week of langer duren om de meest baat bij hebben.
Gebruik Advair Diskus op een regelmatig schema om het meeste voordeel uit te halen. Met behulp van Advair Diskus op hetzelfde tijdstip iedere dag zal je helpen herinneren om het te gebruiken. Stop niet met het gebruik van Advair Diskus, zelfs als u zich beter voelt, tenzij uw arts dat zegt.
Als u een dosis van Advair Diskus missen, sla dan de gemiste dosis over en ga terug naar uw normale doseringsschema. Gebruik geen 2 doses in een keer.

Stel elke vraag die u heeft over hoe te Advair Diskus gebruiken uw zorgverzekeraar.

Opslag


Bewaren Advair Diskus tussen 68 en 77 graden F (20 en 25 graden C). Uit de buurt van warmte, vocht en licht. Niet bewaren in de badkamer. Houd Advair Diskus buiten het bereik van kinderen en de buurt van huisdieren.

Meer Info


Werkzame stof: Fluticasonpropionaat, Salmeterolxinafoaat.

Heeft Advair Diskus NIET als:

u allergisch bent voor een bestanddeel zijn in Advair Diskus of melkeiwitten
je met een astma-aanval (bijvoorbeeld plotselinge, ernstige ontstaan ​​of verergering van astma symptomen zoals pijn op de borst, hoesten, kortademigheid, piepende ademhaling)
u gebruik maakt van een ander type langwerkende inhalatie luchtwegverwijder (bv. formoterol inhalatiepoeder, salmeterol inhalatiepoeder)
u neemt een azool antifungale (bijv. ketoconazol), bepaalde HIV-proteaseremmers (bijv. ritonavir), een macrolide antibioticum (bijv. claritromycine), nefazodon, of telithromycine.

Neem contact op met uw arts of zorgverstrekker meteen als een van deze op u van toepassing.

Sommige medische voorwaarden kunnen interageren met Advair Diskus. Vertel uw arts of apotheker als u een medische aandoening, met name als een van de volgende op u van toepassing:

als u zwanger bent, zwanger wilt worden of borstvoeding geeft
als u enige recept of nonprescription geneeskunde, kruidenpreparaat of voedingssupplement
als u allergieen aan geneesmiddelen, levensmiddelen of andere stoffen
als u een monoamine oxidase remmer (MAO-remmers) (bijvoorbeeld fenelzine) of tricyclische antidepressiva (zoals amitriptyline), of als u een van deze geneesmiddelen heeft in de afgelopen 14 dagen
als u een hoge bloeddruk zure niveaus (bijv. ketoacidose) of een voorgeschiedenis van diabetes, glaucoom of verhoogde druk in het oog, hart problemen (bv., snelle of onregelmatige hartslag, hartproblemen bloedvat), hoge bloeddruk, problemen met het zenuwstelsel , problemen met de lever, een laag kaliumgehalte in het bloed, toevallen, problemen met de schildklier, of een bijnier tumor
als je met een COPD-flare-up, zijn onlangs naar een spoedeisende hulp geweest voor astma, een voorgeschiedenis van frequente hospitalisaties voor astma, of ooit een levensbedreigende astma-aanval had
als je een schimmelinfectie, bacteriële of parasitaire infectie, een virale infectie (bijvoorbeeld mazelen, waterpokken, gordelroos), herpes virus infectie van het oog, tuberculose (TB), een geschiedenis van een positieve tbc-huidtest, of problemen met het immuunsysteem , of als u onlangs een vaccinatie heeft gehad
als je zwakke botten (osteoporose) of risicofactoren voor osteoporose (bijv., een familiegeschiedenis van osteoporose, het gebruik van tabak, het gebruik van corticosteroïden of bepaalde inbeslagneming medicijnen op lange termijn, beperkte lichaamsbeweging, slechte voeding).

Sommige geneesmiddelen kunnen interageren met Advair Diskus. Vertel uw arts als u het nemen van eventuele andere geneesmiddelen, met name een van de volgende:

Diuretica (bijv. hydrochloorthiazide, furosemide) of langwerkende geïnhaleerde luchtwegverwijders (bijv. salmeterol inhalatiepoeder, formoterol inhalatiepoeder), omdat het risico van een lage concentratie kalium of onregelmatige hartslag kan worden verhoogd
Bèta-blokkers (bijv. propranolol) omdat doeltreffendheid Advair Diskus kan dalen
Azoolantimycotica (bijv. ketoconazol), catechol-O-methyltransferase (COMT)-remmers (bijv. entacapon), delavirdine, HIV-proteaseremmers (bijv. ritonavir), macrolide antibiotica (bijv. claritromycine), MAO-remmers (bijvoorbeeld fenelzine), nefazodon , kortwerkende beta-agonist luchtwegverwijders (bijv. salbutamol), telithromycine, of tricyclische antidepressiva (zoals amitriptyline), omdat zij het risico van Advair Diskus's bijwerkingen kunnen verhogen.

Dat is misschien niet een volledige lijst van alle interacties die kunnen optreden. Vraag uw zorgverstrekker als Advair Diskus kunnen interageren met andere geneesmiddelen die u neemt. Informeer bij uw zorgverzekeraar voordat u start, stop, of de dosering van een geneesmiddel.
Belangrijke veiligheidsinformatie:

Advair Diskus kan duizeligheid veroorzaken. Dit effect kan worden erger als je het met alcohol of bepaalde medicijnen. Gebruik Advair Diskus met voorzichtigheid. Rijd niet of het uitvoeren van andere mogelijk onveilige taken totdat u weet hoe u reageren.
Advair Diskus zal een astma-aanval niet stoppen zodra men is begonnen. Zorg ervoor dat u een kortwerkende bronchusverwijder bij je draagt ​​te allen tijde eventuele ademhalingsproblemen die kunnen optreden tussen de doses van Advair Diskus (bv. ernstige of plotseling ontstaan ​​van piepende ademhaling of kortademigheid) te behandelen.
Als u regelmatig gebruik van een kortwerkende luchtwegverwijder inhaler (bijv. albuterol), praten met uw arts over hoe het te gebruiken met Advair Diskus. Kortwerkende luchtwegverwijders worden normaal alleen gebruikt met Advair Diskus om ademhalingsproblemen die kunnen optreden tussen de doses te behandelen.
Praat met uw arts of apotheker over al uw astma medicijnen en hoe ze te gebruiken. Niet starten, stoppen of de dosering van een geneesmiddel bij astma tenzij uw arts u dat vertelt.
Als uw symptomen niet beter binnen 1 week of als ze erger worden na het eerste gebruik van Advair Diskus, contact op met uw arts.
Vertel uw arts of tandarts dat u Advair Diskus voordat u een medische of tandheelkundige zorg, spoedeisende behandelingen of chirurgische ingreep.
Vertel uw arts onmiddellijk als u merkt dat uw inhalator kortwerkende luchtwegverwijder niet zo goed werkt, als je nodig hebt om het te gebruiken vaker (bijvoorbeeld meer dan 4 keer per dag gedurende meer dan 2 dagen in een rij, of 1 hele bus binnen 8 weken tijd), of als u een daling van uw peak meter stroom resultaten.
Het risico op ernstige hartproblemen (bv. onregelmatige hartslag) kan groter zijn als je Advair Diskus gebruikt in hoge doses. Gebruik niet meer dan de aanbevolen dosis of gebruik voor langer dan voorgeschreven zonder met uw arts.
Advair Diskus kan soms leiden tot ernstige ademhalingsproblemen direct nadat u een dosis te gebruiken. Als dit gebeurt, gebruik inhalator kortwerkende bronchusverwijder. Zoek medische zorg in een keer als je ademhaling niet verbetert nadat u de kortwerkende luchtwegverwijder gebruiken. Vertel uw arts over deze reactie.
Wees voorzichtig als u overschakelt van een orale steroïden (bijv. prednison) te Advair Diskus. Het kan enkele maanden duren voor je lichaam om genoeg natuurlijke steroïden maken om gebeurtenissen die fysieke stress veroorzaken te behandelen. Dergelijke gebeurtenissen kunnen letsel, operatie, infectie, een plotselinge astma-aanval, of ernstige vocht-of elektrolytenbalans verlies. Deze kunnen ernstige en soms fataal zijn. Neem contact op met uw arts meteen als een van deze gebeurtenissen plaatsvinden. U kan nodig zijn om een ​​orale steroïden (bijv. prednison) opnieuw te nemen.
Als je waterpokken, gordelroos, of mazelen niet hebben gehad, vermijd contact met iedereen die dat doet. Raadpleeg uw arts onmiddellijk als u contact met iedereen die deze infectie hebben.
Raadpleeg uw arts voordat u enig vaccin terwijl u Advair Diskus.
Diabetes patiënten - Advair Diskus kan uw bloedsuikerspiegel beïnvloeden. Check bloedsuikerspiegel voet. Vraag uw arts voordat u de dosering van uw diabetes geneeskunde.
Lab tests, waaronder longfunctieonderzoek en oogonderzoek, kan worden uitgevoerd terwijl u Advair Diskus te gebruiken. Deze tests kunnen worden gebruikt voor het bewaken van uw aandoening of controleren op bijwerkingen. Zorg ervoor dat alle arts en laboratorium benoemingen.
Gebruik Advair Diskus met voorzichtigheid bij ouderen.
Corticosteroïden kunnen groeisnelheid beïnvloeden bij kinderen en tieners in sommige gevallen. Zij kan het nodig regelmatige groei controles, terwijl ze gebruik maken van Advair Diskus.
Advair Diskus mag niet worden gebruikt bij kinderen jonger dan 4 jaar oud is, de veiligheid en effectiviteit bij deze kinderen zijn niet bevestigd.
Zwangerschap en borstvoeding: Als u denkt dat u zwanger bent, neem dan contact op met uw arts. U moet de voordelen en risico's van het gebruik van Advair Diskus te bespreken terwijl je zwanger bent. Het is niet bekend of Advair Diskus wordt aangetroffen in moedermelk. Als u zijn of zullen worden borstvoeding geven terwijl u Advair Diskus gebruiken, contact op met uw arts. Bespreek eventuele risico's voor uw baby.

Alle geneesmiddelen kunnen bijwerkingen veroorzaken, maar veel mensen hebben geen of geringe, bijwerkingen.

Neem contact op met uw arts als een van de meest voorkomende bijwerkingen aanhouden of hinderlijk geworden:

Diarree, duizeligheid, hoofdpijn, milde spier-of botpijn, misselijkheid, nervositeit, irritatie van de keel, tremor, braken.

Raadpleeg een arts meteen als een van deze ernstige bijwerkingen optreden:

Ernstige allergische reacties (huiduitslag, netelroos, jeuk, ademhalingsproblemen beklemming op de borst, zwelling van de mond, gezicht, lippen of tong), gedragsveranderingen, wazig zicht of andere visie veranderingen, pijn op de borst, verstikking, snelle of onregelmatige hartslag , heesheid, gevoelloosheid of tintelingen in de handen of voeten, stuipen, ernstige spierzwakte, krampen of spasmen, ernstige of aanhoudende pijn in de botten, ernstige of aanhoudende duizeligheid of hoofdpijn, tekenen van infectie (bijv. koorts, koude rillingen, aanhoudende hoofdpijn / keelpijn , oorpijn, verhoogde slijmproductie of verandering in slijm kleur), zwelling of beklemming in de keel, slaapproblemen, ongewone vermoeidheid of zwakte, vaginale geur of afscheiding, gewichtstoename, witte vlekken of blaasjes op de tong of mond, verergering van astma symptomen (bijv. toegenomen piepende ademhaling, hoesten, pijn op de borst, kortademigheid).

Dit is niet een volledige lijst van alle bijwerkingen die kunnen optreden. Als u vragen hebt over de bijwerkingen, neem dan contact op met uw zorgverzekeraar.

Waar kun je Advair Diskus kopen?

Advair Diskus zonder recept kun je nergens legaal en veilig kopen. Als je Advair Diskus wilt kopen met een recept, heb je in principe drie opties om uit te kiezen:

De plaatselijke apotheek in combinatie met een voorafgaand bezoek aan de arts, die een recept zal uitschrijven.

Een postorderapotheek, waar het recept per post of elektronisch naartoe wordt gestuurd voordat de apotheek de Advair Diskus naar je opstuurt.

Medische bemiddelingsplatforms. Hier kun je snel en discreet een online medisch consult aanvragen, dat bestaat uit een vragenlijst. Als de arts je aanvraag goedkeurt, stuurt hij het uitgeschreven recept onmiddellijk door naar een postorderapotheek. Je ontvangt de gewenste Advair Diskus binnen 24 - 48 uur. Medicatie, consult en verzending zijn bij de prijs inbegrepen.

Waarom is het nog steeds mogelijk om online Advair Diskus te kopen zonder recept?

Als je online een aanbieder tegenkomt die Advair Diskus of andere pillen zonder recept aanbiedt, kun je er zeker van zijn dat het om een dubieuze en mogelijk gevaarlijke aanbieder gaat. Gelukkig zijn de aangeboden producten placebo's die geen werkzame bestanddelen bevatten. Een eventueel effect is dan alleen denkbeeldig. In ergere gevallen zijn het namaakpreparaten die gevaarlijke ingrediënten bevatten en een aanzienlijk risico voor de gezondheid kunnen vormen. Als je gezondheidsschade oploopt na het innemen van dergelijke preparaten, heb je geen enkele verzekeringsaanspraak. We raden daarom sterk af om ze te kopen en in te nemen.

Bovendien is de aankoop en verkoop van Advair Diskus illegaal en strafbaar. Iedereen die Advair Diskus zonder recept bestelt bij een van deze dubieuze online verkopers kan in geval van twijfel worden vervolgd. Iedereen die zonder recept pillen uit een ander land haalt, begaat een administratieve overtreding en moet mogelijk een boete betalen.

Het risico op het plegen van een strafbaar feit of het schaden van je eigen gezondheid is daarom relatief hoog wanneer je Advair Diskus koopt zonder recept. Het is beter om er zeker van te zijn dat je preparaat een legale en veilige seksuele verbeteraar is door een recept van een arts te halen. Dankzij bemiddelingsplatforms kan dit nu discreet, snel en gemakkelijk worden gedaan, zodat Advair Diskus kopen met een recept geen onaangename ervaring voor je wordt.

Advair Diskus voorschrijven en verzenden via online apotheken?

Als u op zoek bent naar een eerste of vervolgbehandeling of regelmatig medicijnen moet slikken, kunnen online apotheken u helpen - eenvoudig en zonder persoonlijk advies.

Start een online consultatie door een medische vragenlijst in te vullen en uw behandelingsbehoeften kenbaar te maken.

Een bevoegde arts zal uw informatie beoordelen en een geschikte behandeling aanbevelen.

Zodra de behandeling is goedgekeurd, wordt Advair Diskus discreet verpakt en gratis verzonden naar het adres van uw keuze.

Hasan Igde

Medisch en professioneel getest

Hasan Igde is doctor in de geneeskunde en gespecialiseerd in urologie en uro-oncologie. Hij ondersteunt DoktorABC met zijn expertise in andrologie en de gezondheid van mannen. Igde's expertise omvat ook erectiestoornissen en andere gezondheidsproblemen bij mannen. Hasan Igde heeft deze medische inhoud beoordeeld en bevestigt dat deze medisch up-to-date is en dat de informatie juist is.

Aanmelden

Om speciale aanbiedingen en een VIP-behandeling te krijgen:

©2024 - Online Dokter Nederland

NIEUWSBRIEF

Word lid van onze mailinglijst en ontvang updates over nieuwe producten en speciale aanbiedingen.